Föräldrasamverkan

En till två gånger per termin har vi föräldrarmöten eller föräldrarsamverkan. Det är viktigt att du är med på dessa träffar för att lära känna övriga föräldrar och för att bli delaktig i den information som ges.

Vi har ett förskoleråd med förskolechef, personal, föräldrar och politisk fadder.


På Vikenstugans förskola finns även en föräldrarförening med representanter från varje avdelning. Föräldrarföreningen kan ge synpunkter eller råd angående verksamheten. Besluten fattas dock av styrelsen på förskolan.Det är alltid intressant vad föräldrarna har för åsikter och en engagerad förälder är verksamheten till godo.

Information angående verksamheten skall kontinuerligt meddelas till alla föräldrar. Detta kan ske genom daglig tamburkontakt, i Förskoleappen och vid föräldramöten.