Föräldrasamverkan

En gång per termin har vi föräldrarmöten eller föräldrarsamverkan. Det är viktigt att du är med på dessa träffar för att lära känna övriga föräldrar och för att bli delaktig i den information som ges.

Vi har ett förskoleråd med förskolechef, personal, föräldrar och politisk fadder.


Information angående verksamheten skall kontinuerligt meddelas till alla föräldrar. Detta kan ske genom daglig tamburkontakt, i Förskoleappen och vid föräldramöten.