GDPR

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, för-och efternamn, adressuppgifter, hälsodeklarationer och foto. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och sköta våra arbetsuppgifter.

Vi har fått dina uppgifter från vårdnadshavare, Serkon, Handelsbanken, Försäkringskassan, Elevhälsan, Habiliteringen och Familjerättsförvaltningen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke, att fullgöra avtal, legitimt intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med förskollärare, barnskötare och vikarier. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, Serkon, Handelsbanken, Försäkringskassan, SCB, Elevhälsan, Habiliteringen och Familjerättsförvaltningen förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag och för att fullgöra avtal. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Linda Josmarker, Vikenstugans förskola, Vikensvägen 2, 236 41 Höllviken. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller 040-45 18 39. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För vidare information vänligen kontakta:

Lisa Rundqvist 040-644 61 30

Jenny Palmgren 040-45 18 65