Avgifter

 

Avgifter inom förskolan

Heltidsplats

 

Barnen har rätt att vistas på förskolan när föräldrar arbetar eller studerar. Vistelsetiden är arbetstid + restid. Har föräldern/föräldrarna semester eller ledig dag har barnet inte rätt att vistas på förskolan.

Avgift tas ut enligt maxtaxa så länge plats finns anvisad d.v.s. även vid sjukdom, semester, uppsägningstid, studiedagar för personalen osv.


Maxtaxa 200101
Barn 1
3 % av inkomsten dock högst 1478 kr/mån
Barn 2
2 % av inkomsten dock högst 986 kr/mån
Barn 3
1 % av inkomsten dock högst 493 kr/mån

Barnomsorgsavgift för allmän förskola
Från och med den 1/8, det året barnet fyller 3 år, fördelas avdraget för allmän förskola lika på årets alla månader. Därmed blir avgiften samma varje månad.

Barn 1
3 % + 2 % av inkomsten, dock högst 1150 kr/mån
Barn 2
2 % + 1 % av inkomsten, dock högst 657 kr/mån
Barn 3
1 % + 1 % av inkomsten, dock högst 493 kr/mån

Avgiften debiteras från det datum barnet erbjuds plats i förskolan, även under inskolningsperioden, t.o.m. uppsägningsdagen.

Uppsägningstiden är 2 månader

Månadsavgiften debiteras innevarande månad.

Om inkomstförfrågan inte besvaras inom 2 veckor debiteras högsta avgift

 

200101

Vikenstugans förskola ek. för.