Avgifter

 

Avgifter inom förskolan

Heltidsplats

 

Barnen har rätt att vistas på förskolan när föräldrar arbetar eller studerar. Vistelsetiden är arbetstid + restid. Har föräldern/föräldrarna semester eller ledig dag har barnet inte rätt att vistas på förskolan.

Avgift tas ut enligt maxtaxa så länge plats finns anvisad d.v.s. även vid sjukdom, semester, uppsägningstid, studiedagar för personalen osv.


Maxtaxa 190101
Barn 1
3 % av inkomsten dock högst 1425 kr/mån
Barn 2
2 % av inkomsten dock högst 950 kr/mån
Barn 3
1 % av inkomsten dock högst 475 kr/mån

Barnomsorgsavgift för allmän förskola
Från och med den 1/8, det året barnet fyller 3 år, fördelas avdraget för allmän förskola lika på årets alla månader. Därmed blir avgiften samma varje månad.

Barn 1
3 % + 2 % av inkomsten, dock högst 1108 kr/mån
Barn 2
2 % + 1 % av inkomsten, dock högst 633 kr/mån
Barn 3
1 % + 1 % av inkomsten, dock högst 475 kr/mån

Avgiften debiteras från det datum barnet erbjuds plats i förskolan, även under inskolningsperioden, t.o.m. uppsägningsdagen.

Uppsägningstiden är 2 månader

Månadsavgiften debiteras innevarande månad. Om Vikenstugans förskola har skickat ut upprepade påminnelser erhåller sig Vikenstugans förskola rätten att debitera en påminnelseavgift på 200 kr. Om avgiften inte betalas, trots 1 påminnelse och ett telefonsamtal från ekonomiansvarig, kommer platsen att sägas upp och Kronofogden att kopplas in.

Om inkomstförfrågan inte besvaras inom 2 veckor debiteras högsta avgift 

190101
Vikenstugans förskola ek. för.