En dag på förskolan

Förskolan öppnar 06.30.

7.45 Frukost

08.15-11.15 Aktiviteter
t.ex fruktstund, samling, temagrupper, fri lek inne och ute.

11.30 Lunch

Vi äter hemlagad mat i små grupper och tar vara på möjligheten till småprat.

12.15 Vila
Små barn sover ute i egna vagnar
Vi andra läser saga före eller efter maten

12.30 -14.30 Aktiviteter ute eller inne

14.30 Mellanmål

Eftermiddagen ägnar vi oss åt lek ute eller inne

16.45 slår alla avdelningar ihop sig till hus 2, Maneten och Ankaret

18.00 Förskolan stänger