Mål & vision

Visionen för Vikenstugans förskola är att barnen ska ha med sig följande i sin ryggsäck när de slutar hos oss:
JAG VILL
JAG KAN
JAG VÅGAR


Hur uppnår vi detta?
Vi måste se till att deras nyfikenhet och lust för det fortsatta livslånga
lärandet stimuleras.
Vi måste utveckla deras empatiska och sociala förmåga för att bli goda medmänniskor.
Personalen ska känna en yrkesstolthet.

Målet med vår pedagogiska verksamhet är att väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och skaparglädje samt öka barnens självkänsla.
Verksamheten styrs av:
•    FN:s barnkonvention
•    Skollagen
•    Läroplanen för förskolan -98/10 (LpFö 98/10)
•    Kommunala riktlinjer

I vårt uppdrag använder vi oss av mentorskap för att skapa en god grund för att synliggöra barnens lek- och lärande process. Detta utvecklar vi genom att:

  • Dokumentera i vår Förskoleapp
  • Föräldramöte
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldrasamtal med nya föräldrarna
  • Förskoleråd
  • samt daglig kontakt med föräldrar i samband med hämtning och lämning.

 


Vikenstugan har antagit en hälsoprofil för att belysa vikten av välbefinnande som grund för utveckling. Barnens välbefinnande är en förutsättning för att skapa en positiv lärandemiljö. Vi lägger stor vikt vid vistelse utomhus oavsett väder, då vi har en närmiljö som inbjuder till mycket aktivitet. Barnen sover ute i vagnar för att minska smitta. Under våra utedagar är det kläder efter väder som är mottot. Tillsammans går vi på upptäcktsfärder för att se vad naturen har att erbjuda och vad vi kan göra för att ta hand om vår omvärld. Vidare arbetar vi dagligen med att alla barn skall må bra med fokus på den sociala och psykiska hälsan. I våra temagrupper jobbar vi kontinuerligt med att stärka barnens självkänsla och gruppsamhörighet.